کاربرگ شماره خط

خط شماره یک خط مستقیم افقی با اعداد در فواصل زمانی مشخص است. این به نمایش بصری اعداد کمک می کند. خط شماره را می توان در هر دو جهت گسترش داد. این آموزش در سطح ابتدایی تدریس می شود زیرا به عنوان نردبانی برای یادگیری تمام مفاهیم آینده در ریاضیات عمل می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد شماره شماره ، به پرونده واقعیت زیر مراجعه کنید یا اینکه می توانید بسته کاربرگ شماره 28 صفحه ای ما را برای استفاده در کلاس یا محیط خانه بارگیری کنید. این صفحه کار توسط مبتدی ، متوسط ​​و پیشرفته شکسته شده است ، شما می توانید سطح پیچیدگی را برای دانش آموز خود انتخاب کنید.حقایق و اطلاعات اصلی

خلاصه:

 • خط شماره: خط مستقیم افقی همراه با اعداد در فواصل زمانی مشخص
 • با توجه به یک عدد خاص ، ارقام در سمت راست بزرگتر از آن تعداد و ارقام در سمت چپ کوچکتر از آن تعداد خواهند بود
 • به انجام جمع ، تفریق ، ضرب و غیره کمک می کند.
 • هنگام جمع کردن اعداد به سمت راست پرش می کنند
 • هنگام کم کردن اعداد به سمت چپ پرش می کنید


 • مهارت اساسی در ایجاد پایه قوی کمک می کند

خط عددی چیست؟

 • با کلمات ساده می توان گفت که یک خط عددی یک خط مستقیم است که روی آن اعدادی نوشته شده است. این اعداد در فواصل برابر روی خط نوشته می شوند.
 • این به نمایش بصری اعداد کمک می کند.


 • خط شماره را می توان در هر دو جهت گسترش داد.
 • این آموزش در سطح ابتدایی تدریس می شود زیرا به عنوان نردبانی برای یادگیری تمام مفاهیم آینده در ریاضیات عمل می کند. خط عددی پس از آشنایی با شمارش ، به عنوان پایه ای عمل می کند و به کودکان کمک می کند جمع و تفریق را سریعتر یاد بگیرند. این به حل مسائل ریاضی کمک می کند.
 • در اینجا ما با ارائه مثالی از چگونگی به نظر رسیدن یک خط عددی ساده شروع می کنیم:
نحوه استفاده از خط عددی:

 • یک عدد در هر دو جهت گسترش می یابد. همانطور که از چپ به راست حرکت می کنیم اعداد روی خط افزایش می یابند و هنگامی که به عقب حرکت می کنیم ، از راست به چپ تعداد کاهش می یابد.
 • این بیشتر در مثالهای زیر توضیح داده شده است.

مثال شماره 1:

 • بیایید هر شماره را به طور تصادفی در خط شماره انتخاب کنیم. فرض کنید 3 را انتخاب کنیم:

 • هر عددی که در سمت راست سه قرار داشته باشد بیشتر از سه است و هر عددی که در سمت چپ باشد کمتر از سه خواهد بود.

 • این بدان معنی است که 0 ، 1 ، 2 کمتر از 3 و 4 ، 5 ، 6 ، 7 بزرگتر از 3 است. اگر 6 را انتخاب کنیم می توانیم بگوییم که 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 کمتر از 6 و 7 است بزرگتر از 6.


 • به طور مشابه برای هر عددی می توانیم به راحتی اعداد بزرگتر و کوچکتر از آن عدد را پیدا کنیم. از این رو مقایسه اعداد و یافتن مقدار کم یا زیاد برای ما آسان است. این محاسبات را آسان می کند و ما می توانیم از نظر بصری مفهوم را درک کنیم.
 • می توانیم از یک خط عددی استفاده کنیم که دارای اعداد منفی باشد. در زیر مثالی از خط اعداد حاوی اعداد منفی آورده شده است.

مثال شماره 2:

 • این خط عددی هر دو عدد مثبت و منفی دارد. وقتی از صفر به راست حرکت می کنیم با شروع از صفر ، اعداد مثبتی بدست می آوریم. هنگامی که از صفر از راست به چپ حرکت می کنیم ، اعداد منفی بدست می آوریم.
 • بیایید هر عدد منفی را در خط شماره انتخاب کنیم. فرض کنید -3 را انتخاب کنیم.


 • تمام اعداد موجود در سمت راست -3 بزرگتر از -3 و تمام اعداد موجود در سمت چپ کوچکتر از -3 هستند.
 • در اینجا می توان گفت که -4 کمتر از -3 و -2 ، -1 ، 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 بزرگتر از -3 است.
 • مقایسه اعداد منفی در ابتدا همیشه مشکل است اما خط اعداد به ما کمک می کند تا این اعداد را تجسم کرده و آنها را مقایسه کنیم.

خط عدد برای جمع و تفریق اساسی

 • خط شماره یک ابزار بسیار مفید در هنگام حل مسائل ریاضی است.
 • مفاهیم دشوار مانند جمع و تفریق را می توان به راحتی از طریق بصری با استفاده از یک خط عددی حل کرد.
 • نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که وقتی دو عدد را جمع می کنیم به سمت راست می پریم و وقتی دو عدد را کم می کنیم به سمت چپ می پریم. این بیشتر با مثال توضیح داده خواهد شد.

مثال شماره 3:

 • ما با یک مشکل ساده شروع خواهیم کرد. دو عدد 1 و 2 را در نظر بگیرید. ما تصمیم می گیریم برای بدست آوردن کل این اعداد را اضافه کنیم.

1 + 2

 • ما 1 را به عنوان نقطه شروع درست می کنیم و 2 واحد را به سمت راست می پریم. ما روی شماره 3 فرود خواهیم آمد که راه حل مشکل جمع ماست.

مثال شماره 4:

 • حال اگر بخواهیم یک مسئله جمع دیگر را حل کنیم و اعداد 2 و 4 را اضافه کنیم ، به شرح زیر عمل می کنیم:

2 + 4

 • ما با 2 به عنوان محور محوری شروع می کنیم و چهار واحد را به سمت راست می پریم. موقعیت فرود پاسخ مشکل اضافی ما را می دهد. در این حالت راه حل 6 خواهد بود.

مثال شماره 5:

 • همانطور که قبلاً ذکر شد اگر بخواهیم دو عدد را کم کنیم ، به سمت چپ می پریم. حالا به عنوان مثال دو تفریق 2 از 3 را انتخاب می کنیم.

3 - 2

 • ما با 3 به عنوان نقطه محوری خود شروع می کنیم و 2 واحد به سمت چپ می پریم. موقعیت فرود راه حل مسئله تفریق را فراهم می کند. در این حالت راه حل 1 خواهد بود.

چرا خط شماره مهم است؟

 • این می تواند به ما در حل مشکلات جمع و تفریق کمک کند.
 • این می تواند به ما در حل مسائل ضرب کمک کند.
 • ما می توانیم درک بهتری از اعداد داشته باشیم و عملیات مختلفی را که روی این اعداد انجام می شود ، تجسم کنیم.
 • این امر به توسعه استراتژی ذهنی هنگام حل مشکلات کمک می کند.
 • ما می توانیم محاسبات را سریعتر انجام دهیم.

کاربرگ شماره خط

این بسته نرم افزاری خارق العاده ای است که شامل همه مواردی است که باید در مورد خط اعداد در 28 صفحه عمیق بدانید. اینها هستند کاربرگ های آماده Line Line برای استفاده در دانش آموزان در مورد خط عددی که یک خط مستقیم افقی با اعداد در فواصل زمانی مشخص است ، کاملاً مناسب هستند. این به نمایش بصری اعداد کمک می کند. خط شماره را می توان در هر دو جهت گسترش داد. این آموزش در سطح ابتدایی تدریس می شود زیرا به عنوان نردبانی برای یادگیری تمام مفاهیم آینده در ریاضیات عمل می کند.

لیست کامل کاربرگ های گنجانده شده

 • کاربرگ 1 (مبتدی)
 • کاربرگ 2 (مبتدی)
 • کاربرگ 3 (مبتدی)
 • کاربرگ 4 (مبتدی
 • کاربرگ 5 (متوسط)
 • کاربرگ 6 (متوسط)
 • کاربرگ 7 (متوسط)
 • کاربرگ 8 (متوسط)
 • کاربرگ 9 (پیشرفته)
 • کاربرگ 10 (پیشرفته)
 • کاربرگ 11 (پیشرفته)
 • کاربرگ 12 (پیشرفته)

پیوند / استناد به این صفحه

اگر به هر یک از مطالب این صفحه در وب سایت خود مراجعه می کنید ، لطفا از کد زیر استفاده کنید تا این صفحه را به عنوان منبع اصلی ذکر کنید.

کاربرگ شماره خط: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect ، 29 مارس 2019

پیوند به صورت کاربرگ شماره خط: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect ، 29 مارس 2019

با هر برنامه درسی استفاده کنید

این کاربرگها بطور خاص برای استفاده با هر برنامه درسی بین المللی طراحی شده اند. می توانید از این کاربرگها به صورت موجود استفاده کنید ، یا آنها را با استفاده از Google Slides ویرایش کنید تا بیشتر به سطح توانایی دانش آموزان و استانداردهای برنامه درسی شما اختصاص یابد.