10 روش برای گفتن اینکه دروغ می گوید

همه ما در مورد یک دروغ سفید کوچک اینجا و آنجا مقصر هستیم ، اما وقتی صحبت از عدم صداقت بزرگ می شود ، چند نشانه گویا وجود دارد که هر زنی باید به دنبال آن باشد. کارشناسان ما به شما کمک می کنند تا فیبرها را از واقعیت ها جدا کنید.